Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Εκπαίδευση»

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Εκπαίδευση
Οκτ 25 2021
administrator

Έναρξη μαθημάτων: 1/11/2021

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνει πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διάρκειας 450 ωρών και επτά μηνών με τίτλο: «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Εκπαίδευση».

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων α. στην οργάνωση και διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, β. στις στρατηγικές ανάπτυξης της εκπαιδευτικής μονάδας που διευθύνουν, γ. στη διασύνδεση της εκπαιδευτικής μονάδας με θεσμούς της τοπικής κοινωνίας, καθώς και δ. στη συνεισφορά των τεχνολογικών μέσων στον σχεδιασμό, τον συντονισμό και τη διαχείριση ανθρώπινων και μη ανθρώπινων πόρων.

Μοριοδότηση
Το Πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες ECTS. Επιπλέον, μοριοδοτείται ως σεμινάριο, που οργανώθηκε από δημόσιο Πανεπιστήμιο, προσφέροντας ένα (1) μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

Κόστος συμμετοχής
Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 150 Ευρώ.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ