Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης «Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία και Μοντέλα στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»

Καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία και μοντέλα στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Οκτ 25 2021
administrator

Έναρξη μαθημάτων Α΄ κύκλου: 1/11/2021
Έναρξη μαθημάτων Β΄ κύκλος: 15/11/2021

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνει πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διάρκειας 450 ωρών και επτά μηνών με τίτλο: «Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία και Μοντέλα στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση».

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων α. στις εκφάνσεις της διαπολιτισμικότητας και τους τρόπους προσέγγισής της από κοινωνιολογική οπτική, β. στην κατανόηση του διαπολιτισμικού υποβάθρου υπό το πρίσμα της θρησκείας, γ. στις πρακτικές διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, καθώς και δ. στη συνεισφορά των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική μεθοδολογία..

Μοριοδότηση
Το Πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες ECTS. Επιπλέον, μοριοδοτείται ως σεμινάριο, που οργανώθηκε από δημόσιο Πανεπιστήμιο. Πιο συγκεκριμένα προσφέρει: δύο (2) μόρια για διορισμούς, προσλήψεις εκπαιδευτικών, ένα (1) μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης και δέκα (10) μόρια για προσλήψεις ΤΕ και ΔΕ με βάση την απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, 2 Απριλίου 2019).

Κόστος συμμετοχής
Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 150 Ευρώ.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ