Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης «Πληροφορική, STEM και Ρομποτική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Πληροφορική, STEM και Ρομποτική στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Οκτ 25 2021
administrator

Έναρξη μαθημάτων: 15/11/2021

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνει πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διάρκειας 400 ωρών και επτά μηνών με τίτλο: «Πληροφορική, STEM και Ρομποτική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των εν λόγω αντικειμένων, καθώς και στα νέα εκπαιδευτικά αντικείμενα, η ανάγκη διδασκαλίας των οποίων σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναδεικνύεται ως άμεσο αποτέλεσμα των αλλαγών που συμβαίνουν διαρκώς γύρω μας.

Μοριοδότηση
Το Πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 25 πιστωτικές μονάδες ECTS. Επιπλέον, μοριοδοτείται ως σεμινάριο, που οργανώθηκε από δημόσιο Πανεπιστήμιο. Πιο συγκεκριμένα προσφέρει: δύο (2) μόρια για διορισμούς, προσλήψεις εκπαιδευτικών, ένα (1) μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης και δέκα (10) μόρια για προσλήψεις ΤΕ και ΔΕ με βάση την απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, 2 Απριλίου 2019).

Κόστος συμμετοχής
Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 150 Ευρώ.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ