Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για Βαλκανική Ολυμπιάδα πληροφορικής


Η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ, www.epy.gr) πρόκειται να διοργανώσει τη Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής του 2019 στην Αθήνα (https://boi2019.epy.gr/). Η διοργάνωση θα διαρκέσει από τις 9/9/2019 έως και τις 14/9/2019.


Η παρούσα προκήρυξη απευθύνεται σε ταξιδιωτικά γραφεία/πρακτορεία και αφορά τη διοργάνωση του τμήματος της διοργάνωσης που αφορά στη φιλοξενία των ομάδων σε ξενοδοχεία, τη σίτιση και τη μετακίνηση των ομάδων στις δραστηριότητες της διοργάνωσης. Ενδεικτικό πλάνο της διοργάνωσης παρέχεται ως παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.


Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά με την φιλοξενία – μετακινήσεις  ομάδων από το εξωτερικό που συμμετέχουν στην Ολυμπιάδα πληροφορικής.


Η προσφορά κατατίθεται κλειστή.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Η επιλογή της καταλληλότερης προφοράς, με κριτήρια ποιοτικά, ασφάλειας και οργάνωσης θα πραγματοποιηθεί από ειδική επιτροπή η οποία θα οριστεί από την ΕΠΥ.


Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής κλειστής προσφοράς: Παρασκευή  19/07/2019 15:00

Η κατάθεση των προσφορών γίνεται στα γραφεία της ΕΠΥ κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες: Τετάρτη 10/7, Πέμπτη 11/7, Δευτέρα 15/7, Πέμπτη 18/7, Παρασκευή 19/7 και ώρες 11:00 – 15:00.

Σημείωση: Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία καταθέσουν τις προσφορές τους να μείνουν σε αυτά τα οποία ζητάμε έτσι ώστε οι προσφορές να είναι συγκρίσιμες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδωΜαθήματα προετοιμασίας 31ου ΠΔΠ

Για την προετοιμασία των συμμετεχόντων μαθητών στον 31ο Πανελλήνιο μαθητικό Διαγωνισμό Πληροφορικής πραγματοποιούνται δωρεάν μαθήματα από την ΕΠΥ. Πιο συγκεκριμένα:    Στη Θεσσαλονίκη, κάθε Σάββατο, 12:00-14:00 στο CITY College –. . . . . .

22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής

Το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής – PCI 2018 θα λάβει χώρα στην Αθηνα 29/11 έως 1/12 2017. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου http://pci2018.uniwa.gr για περισσότερες. . . . . .