Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για Βαλκανική Ολυμπιάδα πληροφορικής


Η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ, www.epy.gr) πρόκειται να διοργανώσει τη Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής του 2019 στην Αθήνα (https://boi2019.epy.gr/). Η διοργάνωση θα διαρκέσει από τις 9/9/2019 έως και τις 14/9/2019.


Η παρούσα προκήρυξη απευθύνεται σε ταξιδιωτικά γραφεία/πρακτορεία και αφορά τη διοργάνωση του τμήματος της διοργάνωσης που αφορά στη φιλοξενία των ομάδων σε ξενοδοχεία, τη σίτιση και τη μετακίνηση των ομάδων στις δραστηριότητες της διοργάνωσης. Ενδεικτικό πλάνο της διοργάνωσης παρέχεται ως παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.


Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά με την φιλοξενία – μετακινήσεις  ομάδων από το εξωτερικό που συμμετέχουν στην Ολυμπιάδα πληροφορικής.


Η προσφορά κατατίθεται κλειστή.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Η επιλογή της καταλληλότερης προφοράς, με κριτήρια ποιοτικά, ασφάλειας και οργάνωσης θα πραγματοποιηθεί από ειδική επιτροπή η οποία θα οριστεί από την ΕΠΥ.


Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής κλειστής προσφοράς: Παρασκευή  19/07/2019 15:00

Η κατάθεση των προσφορών γίνεται στα γραφεία της ΕΠΥ κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες: Τετάρτη 10/7, Πέμπτη 11/7, Δευτέρα 15/7, Πέμπτη 18/7, Παρασκευή 19/7 και ώρες 11:00 – 15:00.

Σημείωση: Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία καταθέσουν τις προσφορές τους να μείνουν σε αυτά τα οποία ζητάμε έτσι ώστε οι προσφορές να είναι συγκρίσιμες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδωΕνημέρωση για τη διοργάνωση Συνεδρίου Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (CIE2019)

Το 11th Conference on Informatics in Education Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, διοργανώνεται από ταΤμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώςκαι του Ιονίου Πανεπιστημίου,σε συνεργασία με την ΕΠΥ και τελεί υπό την Αιγίδα του ΥΠΠΕΘ. 

  • Θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 11-13 Οκτωβρίου 2019
  • Θεματολογία: Πληροφορική και Εκπαίδευση, αλλά και ΤΠΕ, Καινοτομία και Διεπιστημονικές προσεγγίσεις (π.χ STEM, Physical Computing & Ρομποτική, κ.ά.) με ύπαρξη κώδικα
  • Καλύπτει τόσο τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης –Δευτεροβάθμια (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνάσια), Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και τη μη τυπική εκπαίδευση
  • Προσκαλεί τους Πληροφορικούς, αλλά και όλες τις ειδικότητες στους παραπάνω άξονες
  • Τα άρθρα, δημοσιεύονται:

α) Στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου, με ISBN

β) Αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου, παρέχοντας την ευχέρεια για on line ανεύρεση – διάδοση των άρθρων σας

γ) Σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό European Journal of Engineering Research and Science -EJERS) με I.F(δυνατότητα)

Λεπτομέρειες υποβολής άρθρων (και on line πρακτικά παλαιότερων συνεδρίων) στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου (di.ionio.gr/cie)

Γενική συνέλευση

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (ΕΠΥ), καλούνται όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη της ΕΠΥ σε. . . . . .

Μαθήματα προετοιμασίας 31ου ΠΔΠ

Για την προετοιμασία των συμμετεχόντων μαθητών στον 31ο Πανελλήνιο μαθητικό Διαγωνισμό Πληροφορικής πραγματοποιούνται δωρεάν μαθήματα από την ΕΠΥ. Πιο συγκεκριμένα:    Στη Θεσσαλονίκη, κάθε Σάββατο, 12:00-14:00 στο CITY College –. . . . . .