Συντάκτης: administrator

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Εκπαίδευση»

Οκτ 25 2021
administrator

Έναρξη μαθημάτων: 1/11/2021 Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνει πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διάρκειας 450 ωρών και επτά μηνών με τίτλο: «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Εκπαίδευση». Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων α. στην οργάνωση και διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, β. στις στρατηγικές ανάπτυξης

Πληροφορική, STEM και Ρομποτική στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης «Πληροφορική, STEM και Ρομποτική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Οκτ 25 2021
administrator

Έναρξη μαθημάτων: 15/11/2021 Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνει πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διάρκειας 400 ωρών και επτά μηνών με τίτλο: «Πληροφορική, STEM και Ρομποτική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των εν λόγω

Καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία και μοντέλα στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης «Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία και Μοντέλα στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»

Οκτ 25 2021
administrator

Έναρξη μαθημάτων Α΄ κύκλου: 1/11/2021 Έναρξη μαθημάτων Β΄ κύκλος: 15/11/2021 Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνει πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διάρκειας 450 ωρών και επτά μηνών με τίτλο: «Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία και Μοντέλα στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση». Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων α. στις εκφάνσεις της