Ανακοινώσεις

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Εκπαίδευση»

Οκτ 25 2021
administrator

Έναρξη μαθημάτων: 1/11/2021 Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνει πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διάρκειας 450 ωρών και επτά μηνών με τίτλο: «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Εκπαίδευση». Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων α. στην οργάνωση και διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, β. στις στρατηγικές ανάπτυξης

Πληροφορική, STEM και Ρομποτική στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης «Πληροφορική, STEM και Ρομποτική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Οκτ 25 2021
administrator

Έναρξη μαθημάτων: 15/11/2021 Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνει πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διάρκειας 400 ωρών και επτά μηνών με τίτλο: «Πληροφορική, STEM και Ρομποτική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των εν λόγω

Καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία και μοντέλα στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης «Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία και Μοντέλα στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»

Οκτ 25 2021
administrator

Έναρξη μαθημάτων Α΄ κύκλου: 1/11/2021 Έναρξη μαθημάτων Β΄ κύκλος: 15/11/2021 Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνει πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διάρκειας 450 ωρών και επτά μηνών με τίτλο: «Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία και Μοντέλα στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση». Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων α. στις εκφάνσεις της

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2021

Φεβ 11 2021
administrator

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (ΕΠΥ), καλούνται όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη της ΕΠΥ σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων: