Ζητούνται τελειόφοιτοι σπουδαστές ΤΕΙ τμημάτων
Ημερομηνία 12/01/18 15:07
Θέμα


Περιγραφή

Η Cyta, θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών Κύπρου, επιθυμεί να απασχολήσει:

Τελειόφοιτους σπουδαστές ΤΕΙ Τμημάτων

Τηλεπικοινωνιών / Πληροφορικής / Ηλεκτρολογίας / Αυτοματισμού  / Μηχανολογίας

για την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση 


Περιγραφή Θέσης/ Καθήκοντα:
 

Οι πρακτικά ασκούμενοι θα εκπαιδευτούν: 

  • Στον έλεγχο, την παραμετροποίηση και την αναβάθμιση τερματικών εξοπλισμών CPEs

Τόπος Εργασίας:

Μεταμόρφωση Αττικής

Απαιτούμενα προσόντα (Ακαδημαϊκά/ Επαγγελματικά): 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι φοιτητές των Τμημάτων Τηλεπικοινωνιών / Πληροφορικής / Ηλεκτρολογίας / Αυτοματισμού  / Μηχανολογίας και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών να μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την πρακτική τους άσκηση 

Ατομικές Ικανότητες 

  • Προφορική Επικοινωνία
  • Γραπτή Επικοινωνία
  • Ομαδικότητα
  • Αντίληψη/Κατανόηση 

 

Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.  

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα πατώντας  Αποστολή Βιογραφικού ή στο fax: 2155008801 με την ένδειξη ΠΡΑΚΤΙΚΗ_ΤΕΧΝΙΚΟΙ_ΕΛΕΓΧΟΣ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_2017

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο τηλέφωνο 2155008995. 

Διεύθυνση Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού

Λεωφ. Αλεξάνδρας  128

114 71 Αθήνα

Δείτε την αγγελία εργασίας εδώ

Το άρθρο αυτό προέρχεται από ΕΠΥ
http://www.epy.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
http://www.epy.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=443