Μαθήματα προετοιμασίας 32ου ΠΔΠ

Για την προετοιμασία των συμμετεχόντων μαθητών στον 32ο Πανελλήνιο μαθητικό Διαγωνισμό Πληροφορικής πραγματοποιούνται δωρεάν μαθήματα από την ΕΠΥ. Πιο συγκεκριμένα:

Για την προετοιμασία των συμμετεχόντων μαθητών στον 32ο Πανελλήνιο μαθητικό Διαγωνισμό Πληροφορικής πραγματοποιούνται δωρεάν μαθήματα από την ΕΠΥ.  Πιο συγκεκριμένα:

 • Στη Θεσσαλονίκη 12:00-14:00 στο CITY College – LAB Thalis, 7ος όροφος τις παρακάτω ημερομηνίες:
  30 Νοεμβρίου 2019 , 07 Δεκεμβρίου 2019, 14 Δεκεμβρίου 2019 , 11 Ιανουαρίου 2020, 18 Ιανουαρίου 2020 , 08 Φεβρουαρίου 2020, 22 Φεβρουαρίου 2020, 07 Μαρτίου 2020,  14 Μαρτίου 2020   


 • Στην Αθήνα, σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 10.00-12.30 τις παρακάτω ημερομηνίες:
  14 Δεκεμβρίου 2019, 25 Ιανουαρίου 2020, 15 Φεβρουαρίου 2020, 7 Μαρτίου 2020,  21 Μαρτίου 2020, 4 Απριλίου 2020

 

Οι παραπάνω ημερομηνίες είναι ενδεικτικές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής στο Facebook στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.facebook.com/groups/infopdp/  και στην ιστοσελίδα του ΠΔΠ www.pdp.gr  

 

Σχετικό Δελτίο Τύπου 

 

Ενημέρωση για τη διοργάνωση Συνεδρίου Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (CIE2019)

Το 11th Conference on Informatics in Education Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, διοργανώνεται από ταΤμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώςκαι του Ιονίου Πανεπιστημίου,σε συνεργασία με την ΕΠΥ και τελεί υπό την Αιγίδα του ΥΠΠΕΘ. 

 • Θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 11-13 Οκτωβρίου 2019
 • Θεματολογία: Πληροφορική και Εκπαίδευση, αλλά και ΤΠΕ, Καινοτομία και Διεπιστημονικές προσεγγίσεις (π.χ STEM, Physical Computing & Ρομποτική, κ.ά.) με ύπαρξη κώδικα
 • Καλύπτει τόσο τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης –Δευτεροβάθμια (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνάσια), Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και τη μη τυπική εκπαίδευση
 • Προσκαλεί τους Πληροφορικούς, αλλά και όλες τις ειδικότητες στους παραπάνω άξονες
 • Τα άρθρα, δημοσιεύονται:

α) Στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου, με ISBN

β) Αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου, παρέχοντας την ευχέρεια για on line ανεύρεση – διάδοση των άρθρων σας

γ) Σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό European Journal of Engineering Research and Science -EJERS) με I.F(δυνατότητα)

Λεπτομέρειες υποβολής άρθρων (και on line πρακτικά παλαιότερων συνεδρίων) στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου (di.ionio.gr/cie)

Γενική συνέλευση

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (ΕΠΥ), καλούνται όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη της ΕΠΥ σε. . . . . .

Μαθήματα προετοιμασίας 31ου ΠΔΠ

Για την προετοιμασία των συμμετεχόντων μαθητών στον 31ο Πανελλήνιο μαθητικό Διαγωνισμό Πληροφορικής πραγματοποιούνται δωρεάν μαθήματα από την ΕΠΥ. Πιο συγκεκριμένα:    Στη Θεσσαλονίκη, κάθε Σάββατο, 12:00-14:00 στο CITY College –. . . . . .