Γενική συνέλευση

Φεβ 04 2019
administrator

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης


Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (ΕΠΥ), καλούνται όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη της ΕΠΥ σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Σωματείου, Σπύρου Τρικούπη 20, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
Κάτι να μην φαίνεται
1. Έγκριση Απολογισμού και Εκθέσεως Πεπραγμένων και Αποφάσεων του ΔΣ.
2. Έγκριση του Οικονοµικού Απολογισµού του έτους 2018 και
της Έκθεσης Διαχειριστικού Ελέγχου.
3. Απαλλαγή του ΔΣ από την ευθύνη των πεπραγµένων και αποφάσεών του απέναντι στην Εταιρεία.
4. Έγκριση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.
5. Απολογισμό Πεπραγμένων Παραρτημάτων.
6. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
Κάτι να μην φαίνεται
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της ΕΠΥ, η Επαναληπτική (δεύτερη) Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα και χωρίς νέα ειδοποίηση των Μελών.
Κάτι να μην φαίνεται
Κατά το Καταστατικό, δικαίωμα να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση, έχουν τα Τακτικά μέλη που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις προς την ΕΠΥ.

Κάτι να μην φαίνεται

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Κάτι να μην φαίνεται

     Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Βογιατζής                                               Γεώργιος Μελετίου