ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΕΠΥ,  2018 – 2020

Πρόεδρος,  Βογιατζής Ιωάννης
voyageri@uniwa.gr
Αντιπρόεδρος, Καραγεώργος Παναγιώτης
karageorgos@gmail.com
Γενικός Γραμματέας, Μελετίου Γεώργιος
gmele@uniwa.gr
Ταμίας,  Κατωπόδης Ιωάννης
jkatop@minedu.gov.gr
Μέλος Δ.Σ, Βλάχος Βασίλειος
vsvlachos@teilar.gr
Μέλος Δ.Σ,  Νικολακόπουλος Ηλίας
ilias_nik@yahoo.gr
Μέλος Δ.Σ, Πουλής Ισίδωρος
isidpoulis@sch.gr
Μέλος Δ.Σ, Σγουροπούλου Κλειώ
csgouro@uniwa.gr
Μέλος Δ.Σ, Σιώζος Ευάγγελος
evangelos.siozos1@outlook.com