Ημερίδα SEnDIng

Ιαν 29 2020
administrator

Η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων & Επαγγελματιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών(ΕΠΥ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και την εταιρεία Universal Certification Solutions (UniCert) σας προσκαλούνστην ημερίδα ενημέρωσης με τίτλο “Building the Data Science and IoT skills and competences of IT professionals” που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SEnDIng την

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 13.00-17.30

στις εγκαταστάσεις της UniCert, Ακαδημίας 98-100, 106 77, Αθήνα

Το πρόγραμματης ημερίδας βρίσκεται εδώ.

Δεν υπάρχει κόστος για την παρακολούθηση της ημερίδας.

Για δήλωσησυμμετοχής πατήστε εδώ.

_____________________________________________________________
Λίγα λόγια για το έργο SEnDIng: Το έργο SEnDIng στοχεύει να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση του χάσματος των δεξιοτήτων στις περιοχές της Επιστήμης Δεδομένων (Data Science) και Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things). Γιανα επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τοSEnDIng έχει αναπτύξει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθοδολογίες διδασκαλίας και κατάρτισης. Κάθε πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης παρέχεται σε τρεις φάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) 100 ώρες ασύγχρονης on-line εκπαίδευσης στηνπεριοχή της Επιστήμης Δεδομένων ή του Διαδικτύου των Πραγμάτων,
β) 20 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης σε οριζόντιες δεξιότητες (transversalskills) και γ) 4 μήνες εκπαίδευσης σεεργασιακό περιβάλλον (workbasedlearning). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο http://sending-project.eu/