Η ΕΠΥ συμμετέχει στο έργο Sending

Ιούλ 05 2018
administrator

Η ΕΠΥ συμμετέχει στο έργο Sending (http://sending-project.eu).

Σκοπός του έργου είναι, μεταξύ άλλων:

Να αντιμετωπίσει το χάσμα δεξιοτήτων των επαγγελματιών του Data Science (DS) και του Διαδικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ), στοχεύοντας στον τομέα της πληροφορικής και σε άλλους κλάδους της οικονομίας (π.χ. τραπεζικές, ενεργειακές και υλικοτεχνικές) που έχουν απαιτήσεις για επαγγελματίες DS και IoT με υψηλά προσόντα.

Η παροχή στους επαγγελματίες DS και IoT δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργοδοτών, είναι μεταβιβάσιμες και αναγνωρισμένες μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.
Να σχεδιάσει ένα κοινό σχέδιο δεξιοτήτων, δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων για τους επαγγελματίες του DS και του Διαδικτύου σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πλαίσια (π.χ. eCF και ESCO).<br>
Να σχεδιάσει και να παράσχει δύο αρθρωτά προγράμματα προσανατολισμένα στο μαθησιακό αποτέλεσμα, ένα στοχεύοντας το DS και ένα άλλο IoT.

Να σχεδιαστεί ένας μηχανισμός για την πιστοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων που παρέχονται στους εκπαιδευόμενους.

Το έργo χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος ERASMUS+.