Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2021

Φεβ 11 2021
administrator

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (ΕΠΥ), καλούνται όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη της ΕΠΥ σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

      1. Έγκριση Απολογισμού και Εκθέσεως Πεπραγμένων και Αποφάσεων του ΔΣ.

      2. Eγκριση του Οικονοµικού Απολογισµού του έτους 2020 και της Έκθεσης Διαχειριστικού Ελέγχου.

      3. Απαλλαγή του ΔΣ από την ευθύνη των πεπραγµένων και αποφάσεών του απέναντι στην Εταιρεία.

      4. Έγκριση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

      5. Απολογισμό Πεπραγμένων Παραρτημάτων.

      6. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της ΕΠΥ, η Επαναληπτική (δεύτερη) Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24  Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 19:00  με τα ίδια θέματα και χωρίς νέα ειδοποίηση των Μελών.

Κατά το Καταστατικό, δικαίωμα να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση, έχουν τα Τακτικά μέλη που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις προς την ΕΠΥ.
Στα ταμειακώς ενήμερα μέλη θα σταλεί ηλεκτρoνικό μήνυμα με το σύνδεσμο της συνέλευσης.

                                                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

                                     Ο Πρόεδρος                                              Ο Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Βογιατζής                                         Γεώργιος Μελετίου