Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Φεβ 14 2024
administrator

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ), καλούνται όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη της ΕΠΥ σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 20:00 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος 28, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση Απολογισμού και Εκθέσεως Πεπραγμένων και Αποφάσεων του Δ.Σ.
2. Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού του έτους 2023 και της Έκθεσης Διαχειριστικού Ελέγχου.
3. Απαλλαγή του Δ.Σ. από την ευθύνη των πεπραγμένων και αποφάσεών του απέναντι στην Εταιρεία.
4. Έγκριση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024.
5. Απολογισμό Πεπραγμένων Παραρτημάτων.
6. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
7. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής και των αναπληρωματικών μελών της για τη διενέργεια εκλογών.
8. Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και μελών Μονίμων Επιτροπών.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της ΕΠΥ, η επαναληπτική (δεύτερη) Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 20:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα και χωρίς νέα ειδοποίηση των μελών.

Κατά το Καταστατικό, δικαίωμα να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση έχουν τα τακτικά μέλη που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις προς την ΕΠΥ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Βογιατζής
Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Μελετίου