Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Ιαν 23 2020
administrator

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (ΕΠΥ), καλούνται όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη της ΕΠΥ σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Σωματείου, Σπύρου Τρικούπη 20, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση Απολογισμού και Εκθέσεως Πεπραγμένων και Αποφάσεων του ΔΣ.

2. Έγκριση του Οικονοµικού Απολογισµού του έτους 2019 και της Έκθεσης Διαχειριστικού Ελέγχου.

 

3. Απαλλαγή του ΔΣ από την ευθύνη των πεπραγμένων και αποφάσεών του απέναντι στην Εταιρεία.

4. Έγκριση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020.

5. Απολογισμό Πεπραγμένων Παραρτημάτων.

6. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

7. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής και των αναπληρωματικών μελών της για τη διενέργεια εκλογών.

8. Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και μελών Μονίμων Επιτροπών.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της ΕΠΥ, η Επαναληπτική (δεύτερη) Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα και χωρίς νέα ειδοποίηση των Μελών.

Κατά το Καταστατικό, δικαίωμα να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση, έχουν τα Τακτικά μέλη που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις προς την ΕΠΥ.