ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Συνδρομή
Η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής των μελών της ΕΠΥ μπορεί να πραγματοποιείται με κατάθεση στην τράπεζα.

Τα στοιχεία του λογαριασμού της ΕΠΥ είναι τα εξής:
Τράπεζα : Alpha Bank

Αριθμός Λογαριασμού: 151-00-2002002178

IBAN: GR53 0140 1510 1510 0200 2002 178

Αιτιολογία: Ετήσια Συνδρομή Μέλους <Όνομα> <Επώνυμο> <Αριθμός Μητρώου ΕΠΥ>

Δικαιούχος: ΕΛ/ΝΙΚΗ ΕΤ ΕΠΙΣΤ Κ ΕΠΑΓΓ ΠΛΗ Κ ΕΠΙΚ ΕΠΥ

Αφού γίνει η κατάθεση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΠΥ για επιβεβαίβεωση είτε τηλεφωνικώς στο 215 5051398, είτε με e-mail στο epy@epy.gr, είτε από την φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου όπου σας δίνεται η δυνατότητα να επισυνάψετε και την απόδειξη κατάθεσεις (όχι απαραίτητα).