24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής

Ιούν 15 2020
administrator

Το 24o Panhellenic Conference on Informatics (PCI2020) θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 20-22/11/2020.

To PCI2020 θα οργανωθεί από την ΕΠΥ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Χαροκόποπειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Όπως κάθε χρόνο, τα πρακτικά του Συνεδρίου θα εκδοθούν από την ACM μέσω του International Conference Proceedings Series (ICPS).

Εξαιτίας των συνθηκών έκτακτης ανάγκης στις οποίες έχει τεθεί ολόκληρη η Χώρα, στο πλαίσιο περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊου COVID-19, το Συνέδριο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Σε περίπτωση που οι συνθήκες το επιτρέψουν, το συνέδριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και δια ζώσης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής επιστημονικών άρθρων είναι η Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου pci2020.uniwa.gr
..

Θα χαρούμε να βρεθούμε και φέτος, ακόμα και στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε.
..

Από τη Συντονιστική Επιτροπή του PCI2020